Neuroplastyczność


„Pomóż mózgowi rozwijać nowe połączenia nerwowe. Wskaż mu drogę.”

Jednym z najbardziej znaczących dokonań naukowych początku XXI w. było odkrycie, jak bardzo neurony i połączenia nerwowe mogą się rozwijać przez całe życie człowieka. Mózg ma 87 miliardów neuronów, a każdy z nich ma potencjał utworzenia aż 30 tysięcy połączeń, co daje nieskończone możliwości rozwoju.

Jeszcze parę dekad temu naukowcy myśleli, że możliwości mózgu są raczej stałe. Uważano, że u dorosłego człowieka nie powstają nowe neurony, a pewne drogi nerwowe są ustalone raz na zawsze. Sądzono również, że poszczególne obszary mózgu mają ścisłe specjalizacje, które nie mogą się zmienić. Obecnie wiemy, że mózg ma dużo większe możliwości. W pewnych obszarach mózgu nowe neurony pojawiają się przez całe życie człowieka. Co więcej, mogą powstawać nowe drogi nerwowe, a gdy pewna część mózgu zostanie uszkodzona, mapa kory mózgowej może zostać nakreślona na nowo, tak by inne części mózgu przejęły funkcje uszkodzonego obszaru. Ta zdolność mózgu nazywana jest neuroplastycznością (albo plastycznością mózgu). W ten sposób mózg przeorganizowuje się poprzez tworzenie nowych połączeń nerwowych w ciągu całego życia człowieka.

Obecnie powszechnie uznaje się, że mózg może tworzyć nowe połączenia, ale nadal nie jest jasne, co można zrobić, by mu w tym pomóc. Mózg jest najbardziej plastyczny w dzieciństwie, gdy jest jeszcze bardzo niedojrzały. Małe dzieci są w stanie przyswoić ogromną ilość informacji i nowych zachowań oraz rozwijać połączenia nerwowe, aby zrekompensować uszkodzenia lub choroby mózgu. Sposób, w jaki mózg przyswaja i przetwarza informacje sensoryczne już od urodzenia, powinien pomóc nam zrozumieć, jak skłonić go do większej plastyczności przez całe życie. Wydaje się, że trzy elementy mają podstawowe znaczenie w procesie wzmacniania połączeń nerwowych, którego przykładem może być uczenie się języka ojczystego przez małe dziecko:

Zainteresowanie

Oczywiście nasza motywacja ma podstawowe znaczenie, ale tutaj mowa raczej o „zainteresowaniu mózgu”, a nie osobistej motywacji. Aby zainteresować mózg, musimy przyciągnąć jego uwagę. Im dojrzalszy mózg, tym trudniej zwrócić jego uwagę. W SOUNDSORY® muzyka jest przetwarzana za pomocą filtra dynamicznego, który został opracowany tak, by przyciągał uwagę mózgu, tak jak dziecko uczące się języka ojczystego zwraca uwagę na nowe dźwięki i melodie.

Intensywność

W procesie wzmacniania połączeń nerwowych mózg potrzebuje intensywnego treningu sensorycznego. Ucho świetnie się sprawdza do tego celu, ponieważ to właśnie temu narządowi mózg zawdzięcza 70% stymulacji. Zestawienie przewodnictwa kostnego z ćwiczeniami ruchowymi sprawia, że trening z SOUNDSORY® to intensywny program, który uczy mózg, jak lepiej przyswajać informacje multisensoryczne.

Powtarzanie

Nie obudziliśmy się pewnego pięknego dnia z perfekcyjną znajomością języka ojczystego czy umiejętnością jazdy na rowerze. Mózg potrzebuje czasu i powtarzania, co pozwala mu badać nowe drogi i ścieżki – trochę jak gaworzenie zanim dziecko zacznie mówić. Rozwój mózgu wymaga czasu i powtarzania. Dobra nowina jest taka, że gdy mózg już utworzy nowe połączenia, z czasem przekształci je z dróg w autostrady. Dlatego właśnie SOUNDSORY® wymaga 40-dniowego treningu składającego się ze słuchania muzyki i wykonywania ćwiczeń.