Filtr dynamiczny


„Rozwijanie przewidywania, sprzyjanie pewności siebie”

Zdolność do prawidłowego przetwarzania informacji sensorycznych oznacza zdolność do przewidywania i dostosowywania się do nieustannie zmieniających się komunikatów, których źródłem jest nasze otoczenie. SOUNDSORY® jest źródłem muzyki, w której występują nagłe kontrasty między dźwiękami, wywoływane zmianą barwy i natężenia. Inaczej mówiąc, kontrasty nie występują losowo, ale są wywoływane w celu łatwiejszego przyswojenia rytmu muzyki.

Rytm muzyki uczy mózg przetwarzania informacji. Do przetwarzania informacji wymagana jest zdolność do prognozowania informacji, aby prawidłowo je integrować i reagować na czas. Przykład: jeżeli masz wziąć do ręki kubek wrzącej wody, zrobisz to ostrożnie, ponieważ mózg naturalnie ocenia sytuację i przewiduje ryzyko oparzenia, więc dostosowuje twój ruch i koordynację. Nie chwycisz tego kubka w taki sam sposób, jeżeli woda będzie wyglądać na zimną. Inaczej mówiąc, mózg nieustannie stawia hipotezy oparte na kontekście oraz informacjach wzrokowych i słuchowych, aby przewidzieć bodźce sensoryczne i reakcję na nie. Dzięki muzyce mózg aktywnie przewiduje melodię na podstawie zrozumienia jej rytmu i tempa. Gdy prognoza się potwierdza, czujemy zadowolenie i wiarę we własne siły, a mózg zwiększa swoją zdolność do skupiania uwagi i rozwijania zdolności organizacyjnych. Gdy prognoza się nie potwierdzi, wywołuje to zamieszanie i dezorganizację. Dzieje się tak, gdy mózg nie ma wystarczająco dużo czasu na wygenerowanie prawidłowej prognozy lub gdy bodźce sensoryczne są zbyt złożone lub niecodzienne. Gdy muzyka nie jest w stanie wywołać poczucia rytmu, zostanie uznana za hałas. Wystarczy sobie wyobrazić osobę, która słyszy muzykę heavymetalową po raz pierwszy w życiu.

Soundsory Patented Dynamic Filter

Zestawienie filtrów dynamicznych w SOUNDSORY®

Filtr dynamiczny wywołuje kontrasty między dźwiękami, które mają sprzyjać prognozowaniu.Ponieważ muzyka jest bardzo rytmiczna z przewidywalną zmianą natężenia dźwięku, mózgowi jest łatwo przewidzieć kontrasty między dźwiękami, co daje wiarę we własne siły i zadowolenie.

Dodatkowo te kontrasty zostały zaprojektowane tak, by sprzyjać przekazywaniu dźwięków wysokich. Takie dźwięki pobudzają przeważającą większość komórek zmysłowych wrażliwych na dźwięk. W związku z tym intensywnie stymulujemy ucho i mózg. Ucho uczy się odbierać dźwięki wyraźnie, lepsze jest przetwarzanie słuchowe.

SOUNDSORY® dynamic filter preview

00:00

LOWfilter

HIGHfilter

Play Pause Stop