Pierwsze użycie (ustawienia)


*Powyższy film instruktażowy może zawierać treści odnoszące się do poprzedniego modelu słuchawek Soundsory®, którego menu zostało uproszczone. W razie wątpliwości proponujemy odnieść się do poniższych ilustracji.

Zakładanie słuchawek

Aby w pełni skorzystać z programu słuchowego, należy prawidłowo umieścić pałąk słuchawek, który powinien bezpośrednio dotykać czubka głowy. Podczas zakładania słuchawek pamiętamy również o oznaczeniach prawa/lewa strona.


Włączanie słuchawek

Aby włączyć SOUNDSORY®, wciskamy i przytrzymujemy przez parę sekund dolny przycisk, aż na ekranie pojawi się napis „WELCOME”.

Przed rozpoczęciem sesji treningowej sprawdzamy, czy słuchawki są wystarczająco naładowane, aby uniknąć przerw podczas słuchania lub ćwiczeń.

Program rozpocznie się od momentu, w którym został wyłączony poprzedniego dnia.


Początek słuchania

Wciskamy przycisk „play/pause”, aby rozpocząć słuchanie. Żeby zatrzymać słuchanie, wciskamy ponownie przycisk „play/pause”.


Nawigacja za pomocą menu

Żeby rozpocząć kolejny dzień treningu, wciskamy przycisk „home/power”, a następnie przechodzimy do odpowiedniego dnia za pomocą przycisków „wstecz” i „naprzód”.


Zmiana poziomu dźwięku

Do zmiany poziomu dźwięku służą przyciski + i – z boku słuchawek. Dźwięk nie może być ani zbyt cichy, ani zbyt głośny. Jeżeli ustawiamy głośność słuchawek dla innej osoby, musimy się upewnić, że poziom dźwięku będzie odpowiedni dla jej wrażliwości słuchowej. Po wyłączeniu słuchawek ustawienia dźwięku powrócą automatycznie do wartości domyślnej, czyli 11.


Ładowanie SOUNDSORY®

Aby naładować SOUNDSORY®, podłączamy słuchawki do standardowego portu USB komputera lub do ładowarki sieciowej za pomocą kabla znajdującego się w zestawie. Po naładowaniu słuchawek ikonka ładowania będzie nieruchoma. Aby wyłączyć słuchawki, wciskamy i przytrzymujemy przez parę sekund dolny przycisk.


Korzystanie z SOUNDSORY® w trybie Bluetooth

Urządzenia można również używać jako zwykłych słuchawek Bluetooth do słuchania muzyki i do rozmów telefonicznych. Wystarczyprzełączyć przycisk z TF na logo Bluetooth. Następnie w ustawieniach Bluetooth telefonu lub odtwarzacza należy wybrać „Soundsory”. W trybie Bluetooth przewodnictwo kostne jest wyłączone automatycznie.