Gwarancja


Na urządzenie SOUNDSORY® obowiązuje 2-letnia ograniczona gwarancja, która obejmuje normalne użytkowanie przez pierwszego użytkownika lub nabywcę produktu. SOUND FOR LIFE Ltd gwarantuje pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, że urządzenie SOUNDSORY® będzie wolne od wad materiałowych i produkcyjnych.

W celu aktywowania gwarancji lub 14-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy należy wypełnić ten formularz i wcisnąć przycisk „Wyślij”.