Sound For Life


Stawiamy sobie za cel pomoc dzieciom i dorosłym w zwiększaniu zdolności poznawczych oraz realizowaniu potencjału dzięki technologiom korzystającym ze zdobyczy neuronauki.

W SOUND FOR LIFE żywimy przekonanie, że wszystkie zdolności poznawcze można zwiększać przez całe życie dzięki regularnym treningom z użyciem różnorodnych ćwiczeń i wiodących technologii.
Przeprowadziliśmy krytyczną analizę międzynarodowych badań w dziedzinie kognitywistyki i neuropsychologii, co pozwoliło nam opracować łatwe w użyciu, skuteczne i nowoczesne urządzenie o nazwie SOUNDSORY® – wszystko to we współpracy z firmą TOMATIS DEVELOPMENT, do której należy METODA TOMATISA®. Powstało urządzenie, które jest bezpieczne, łatwe w obsłudze, przenośne, a co najważniejsze, zwiększa zdolności poznawcze użytkownika dzięki regularnemu treningowi.
Opatentowany przez nas filtr dynamiczny wytwarza kontrasty dźwiękowe, które stymulują mózg. Barwa i natężenie dźwięków zmieniają się naprzemiennie, co nie wpływa jednak na rytm czy melodię. Celem kontrastów jest przyciągnięcie uwagi i wywołanie stanu optymalnego słuchania.
Jesteśmy czołowymi ekspertami w dziedzinie przewodnictwa kostnego. Przez lata testowaliśmy różne technologie, by móc lepiej przekazywać stymulację sensoryczną do mózgu. Przewodnictwo kostne pozwala to robić naturalnie i jest to również naturalny sposób, w jaki odbieramy nasz własny głos. Droga kostna jest dużo skuteczniejsza i szybsza niż przewodnictwo powietrzne. Technologia związana z przewodnictwem kostnym została pierwotnie opracowana do zastosowań medycznych, zanim stała się szeroko dostępna w specjalnych narzędziach edukacyjnych, takich jak Forbrain®.

Nasze doświadczenie w dwóch dziedzinach, w których się specjalizujemy, przekuwamy w pomoc innym.