Przewodnictwo powietrzne i kostne


Do stymulacji mózgu SOUNDSORY® używa dwóch różnych rodzajów przetwarzania dźwięku: przewodnictwa powietrznego i kostnego. Te dwa systemy kładą nacisk na różne sposoby przetwarzania sensorycznego i wzajemnie się uzupełniają.

„Poczuj drgania w swoim ciele”

Dźwięk to drgania! Gdy dźwięk rozchodzi się w powietrzu, mówimy o „przewodnictwie powietrznym”. Dźwięk rozchodzi się jeszcze lepiej za pośrednictwem kości naszego ciała: to zjawisko nazywamy „przewodnictwem kostnym”. Przykład: zasłoń uszy i mów normalnie. Usłyszysz swój głos bardzo wyraźnie, bo przekazywany jest głównie przez kości czaszki. Zacznij mówić głośniej – poczujesz drgania w całym ciele. SOUNDSORY® przekazuje muzykę przez słuchawki wyposażone zarówno w przewodnictwo powietrzne i kostne. Dzięki temu muzyka jest przekazywana do przewodów słuchowych i przedsionkowych przez zwykłe słuchawki umieszczone na uszach i przez drgania słuchawki kostnej na czubku głowy.


Przewodnictwo powietrzne

Dźwięk przekazywany jest przez przewód słuchowy i dociera do błony bębenkowej, a następnie do ucha wewnętrznego i do mózgu.

Przewodnictwo kostne

Dźwięk dociera bezpośrednio do ucha wewnętrznego, nie przechodząc przez błonę bębenkową. To naturalne, że przekazywanie dźwięku drogą kostną jest 10 razy szybsze niż drogą powietrzną.


Ten dwojaki rodzaj przekazywania dźwięku w dwóch różnych momentach może nauczyć mózg prawidłowej analizy komunikatu dźwiękowego.

Przewodnictwo kostne również lepiej przekazuje niskie częstotliwości, które docierają bezpośrednio do przedsionka wskutek drgania kości. Najważniejszą rolą układu przedsionkowego jest przeciwdziałanie grawitacji i przyczynianie się do prawidłowego funkcjonowania zmysłu równowagi i orientacji przestrzennej w celu koordynacji ruchu z równowagą. Zadaniem układu przedsionkowego jest wykrywanie ruchów wykonywanych przez różne części ciała, by umożliwić odpowiednie dostosowanie pozycji pozostałych części ciała. Przewodnictwo kostne ułatwia to zadanie.