Układ słuchowy i przedsionkowy


Wzajemnie ze sobą powiązane działanie układów słuchowego i przedsionkowego ma ogromną rolę do odegrania w koordynacji ruchu i równowadze, co z kolei wpływa na działanie mózgu.

„Poprawa precyzji przesyłania informacji sensorycznych z ucha do całego układu nerwowego”.

Zadaniem ucha jest czuć i słyszeć dźwięki oraz ruch. W związku z tym mówimy o układzie przedsionkowo-ślimakowym..

Ucho nie jest wyłącznie narządem słuchu, wktóry odbiera dźwięki, ale również narządem ruchu, który postrzega nasze ruchy i określa równowagę, rytm i koordynację naszego ciała. Przykład: idąc, spróbuj jednocześnie zasłonić jedno ucho – zobaczysz, że możesz mieć poważny problem z utrzymaniem równowagi.

Słuchowa część ucha wewnętrznego to ślimak. Część ruchowa to układ przedsionkowy.


Narząd ślimakowy

Narząd ślimakowy pełni ogromną rolę w przetwarzaniu mowy i analizie muzycznej. Wygląda jak ślimak, wewnątrz którego znajdują się komórki słuchowe, rozmieszczone od najniższej do najwyższej wysokości dźwięku. Prawie 80% całkowitej długości ślimaka odpowiada za odbiór i analizę wysokich częstotliwości (800 Hz i powyżej). Fakt, że przeważająca część komórek odpowiada za percepcję wysokich częstotliwości, wyjaśnia dlaczego te właśnie dźwięki bardziej stymulują mózg niż dźwięki niskie.

Ponieważ chroniony patentem filtr dynamiczny w SOUNDSORY® skupia się na wysokich częstotliwościach, mózg stopniowo uczy się, jak przetwarzać te ważne częstotliwości i jak najlepiej wykorzystać tę stymulację.

Układ przedsionkowy

Układ przedsionkowy ma ogromny wpływ na postawę ciała i równowagę, a także na napięcie mięśniowe, koordynację, poczucie rytmu, schemat ciała, orientację przestrzenną, integrację obu stron ciała oraz planowanie motoryczne.
Zadaniem układu przedsionkowego jest wykrywanie ruchów wykonywanych przez różne części ciała, by umożliwić odpowiednie dostosowanie pozycji pozostałych części ciała. Układ przedsionkowy składa się z woreczka, łagiewki i trzech kanałów półkolistych. Łagiewka i woreczek są wrażliwe na ruch w w linii prostej. Kanały półkoliste są wrażliwe na ruch obrotowy.

Układ przedsionkowy jest bardzo wrażliwy na rytm i ruch. To narząd, który wprawia nas w ruch: spontaniczne ruszamy stopami, biodrami, rękami i głową, gdy słuchamy ulubionej piosenki.

Muzyka w SOUNDSORY® została specjalnie opracowana tak, by miała dynamiczny charakter i akcentowała rytm. Zapewnia w ten sposób intensywną stymulację przedsionka. Ten efekt jest dodatkowo wzmocniony przez zastosowane w SOUNDSORY® przewodnictwo kostne. Układ przedsionkowy odbiera rytm dźwięków bezpośrednio przez drgania kości, co stymuluje go skuteczniej, niż dźwięk przekazywany drogą powietrzną.