Ćwiczenia ruchowe


Mózg wpływa na ciało, ale również ciało wpływa na mózg. Ruch na różne sposoby trenuje mózg.

Użytkownik SOUNDSORY® wykonuje serię 50 specjalnych ćwiczeń, które przyczyniają się do rozwoju i większej skuteczności sieci neuronów w mózgu. Ćwiczenia ruchowe można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb. Jeżeli tylko użytkownik wkłada wysiłek w ćwiczenia, nie może mu się „nie udać”.

Ćwiczenia ruchowe z SOUNDSORY® zostały zaprojektowanie specjalnie tak, by skupiały się na 3 różnych aspektach:

Ruch ciała

Program SOUNDSORY® pomaga w wygaszaniu odruchów pierwotnych za pomocą serii powtarzanych ćwiczeń. Odruchy pierwotne to ruchy automatyczne, wywoływane przez mózg i wykonywane bez angażowania kory mózgowej. Gdy niemowlęce odruchy pierwotne nie zostaną wygaszone, odpowiednio zwiększa się zakres i stopień problemów ruchowych, komunikacyjnych, poznawczych, emocjonalnych oraz problemów z zachowaniem.

Niektóre ruchy mają na celu poprawę nawyków związanych z postawą poprzez zwiększanie świadomości napięcia mięśniowego.

Wyczucie czasu i kontrolowanie rytmu

Wyczucie czasu i rytmiczność to ważne funkcje, które związane są z różnymi zdolnościami poznawczymi i ruchowymi. Ćwiczący ma powtarzać konkretne ruchy i stopniowo przyśpieszać ich rytm, gdy już prawidłowo je opanuje.

Równowaga i ocena relacji przestrzennych

Równowaga ruchowa i ocena relacji przestrzennych są ściśle powiązane ze świadomością ciała i koordynacją. Ćwiczący ma powtarzać proste i złożone ruchy, począwszy od stania na jednej nodze do poruszania się w takt melodii.