Dzień 9

After listening to the first part of the program (DAY 09.1) you can start the second part (DAY 09.2) while doing the following exercises:

Ćwiczenie 1 – Pompki przy ścianie


Ćwiczenie 2 – Pełzająca gąsienica


Ćwiczenie 3 – Podskoki po obwodzie


Ćwiczenie 4 – Marsz w miejscu


That's all for today!

See you tomorrow