Dzień 8

After listening to the first part of the program (DAY 08.1) you can start the second part (DAY 08.2) while doing the following exercises:

Ćwiczenie 1 – Poklepywanie


Ćwiczenie 2 – Skłony naprzemienne


Ćwiczenie 3 – Podskoki na jednej nodze w przód i w tył


Ćwiczenie 4 – Marsz w miejscu


That's all for today!

See you tomorrow