Dzień 7

After listening to the first part of the program (DAY 07.1) you can start the second part (DAY 07.2) while doing the following exercises:

Ćwiczenie 1 – Głaskanie


Ćwiczenie 2 – Pies z głową w dół


Ćwiczenie 3 – Podskoki w bok


Ćwiczenie 4 – Marsz w miejscu


That's all for today !

See you tomorrow