Dzień 6

After listening to the first part of the program (DAY 06.1) you can start the second part (DAY 06.2) while doing the following exercises:

Ćwiczenie 1 – Poklepywanie


Ćwiczenie 2 – Niebo i ziemia


Ćwiczenie 3 – Podskoki nożycowe


Ćwiczenie 4 – Marsz w miejscu


That's all for today!

See you tomorrow