Dzień 15

After listening to the first part of the program (DAY 15.1) you can start the second part (DAY 15.2) while doing the following exercises:

Ćwiczenie 1 – Pompki przy ścianie


Ćwiczenie 2 – Unoszenie ręki i nogi w klęku podpartym (naprzemienne)


Ćwiczenie 3 – Chodzenie na czworakach


That's all for today!

See you tomorrow