Dzień 14

After listening to the first part of the program (DAY 14.1) you can start the second part (DAY 14.2) while doing the following exercises:

Ćwiczenie 1 – Poklepywanie


Ćwiczenie 2 – Unoszenie ręki i nogi w klęku podpartym


Ćwiczenie 3 – Chodzenie na czworakach


That's all for today!

See you tomorrow