W skrócie


SOUNDSORY® stosuje podejście multisensoryczne, połączenie dźwięku i ruchu, które stymuluje jednocześnie układ przedsionkowy i słuchowy. Zapewnia to zintegrowane, wyjątkowe podejście do przetwarzania sensorycznego, regulacji emocji i rozwoju zdolności poznawczych.

Funkcja

Program muzyczno-rytmiczny

Muzyka została nagrana tak, by podkreślić rytm dźwięków w celu pobudzenia ciała do ruchu. Ponadto nagrania są przetwarzanie elektronicznie za pomocą chronionego patentem filtra dynamicznego co pozwala uzyskać specyficzne kontrasty między dźwiękami. Efekt został zaprojektowany w taki sposób, by ułatwić mózgowi adaptację do tych kontrastów oraz rozwijanie zdolności do prognozowania zmian – tak jak na co dzień, gdy nieustannie przewidujemy zmiany w naszym otoczeniu i dostosowujemy się do nich. Ponadto dźwięk jest przekazywany zarówno drogą powietrzną,jak drogą kostną aby umożliwić jedyną w swoim rodzaju skuteczną stymulację obu układów:słuchowego i przedsionkowego..

Ćwiczenia ruchowe

Ćwiczenia zostały opracowane tak, by wspierać integrację mózgu z ciałem poprzez stopniowe działanie rozwojowe. Ćwiczenia obejmują wygaszanie odruchów pierwotnych przy jednoczesnym wspieraniu i rozwijaniu świadomości ciała, kontroli nad postawą ciała, a także koordynacji ruchowej. Wzmacniając te podstawowe zdolności sensomotoryczne, widzimy poprawę w dziedzinie bardziej złożonych funkcji poznawczych, które wspierają uczenie się.
IW ciągu 30 minut dziennie przez 40 dni SOUNDSORY® intensywnie stymuluje mózg i uruchamia zdolność układu nerwowego do samoorganizacji.

Działanie

Główne działanie SOUNDSORY® polega na kładzeniu podwalin pod integrację sensoryczną oraz bardziej złożone funkcje poznawcze. Podstawą działania SOUNDSORY jest neuroplastyczność: dzięki specjalnej, powtarzanej stymulacji mózg może się zmieniać i tworzyć nowe połączenia w każdym wieku.

Ruch, równowaga i koordynacja

Program ruchowy SOUNDSORY® skupia się na budowaniu zdolności propriocepcyjnych za pomocą specjalnych, powtarzalnych ćwiczeń ruchowych. Program zawierający muzykę rytmiczną został również zaprojektowany do stymulacji układu przedsionkowego, który pomaga mózgowi lepiej integrować informacje związane z pozycją ciała, równowagą i ruchem.

Przetwarzanie słuchowe i sensoryczne

Celem programu muzycznego SOUNDSORY® jest aktywacja połączeń nerwowych w różnych obszarach mózgu za pośrednictwem kanału słuchowego i „nauczenie” ucha i mózgu, jak szybciej i dokładniej analizować i przetwarzać informacje sensoryczne.