Dzień 4

After listening to the first part of the program (DAY 04.1) you can start the second part (DAY 04.2) while doing the following exercises:

Ćwiczenie 1 – Poklepywanie


Ćwiczenie 2 – Pełzająca gąsienica


Ćwiczenie 3 – Podskoki na jednej nodze


Ćwiczenie 4 – Postawa otwarta i zamknięta


That’s all for today!

See you tomorrow