Dzień 27

After listening to the first part of the program (DAY 27.1) you can start the second part (DAY 27.2) while doing the following exercises:

Ćwiczenie 1 – Pompki przy ścianie


Ćwiczenie 2 – Klaskanie na jednej nodze


Ćwiczenie 3 – Mała kobra


That's all for today!

See you tomorrow