Dzień 26

After listening to the first part of the program (DAY 26.1) you can start the second part (DAY 26.2) while doing the following exercises:

Ćwiczenie 1 – Unoszenie ręki w podporze przodem


Ćwiczenie 2 – Naprzemienny wymach


Ćwiczenie 3 – Mała kobra


That's all for today!

See you tomorrow