Dzień 17

After listening to the first part of the program (DAY 17.1) you can start the second part (DAY 17.2) while doing the following exercises:

Ćwiczenie 1 – Orły na śniegu


Ćwiczenie 2 – Klękanie


Ćwiczenie 3 – Superman


Ćwiczenie 4 – Spięcia


That's all for today!

See you tomorrow